Aaqqissuisuuneq innersuussivoq: Iben Mondrup - Eqqaamanninnissarput pingaaruteqarpoq

Kikkut tamarmik oqaluttuartariaqaraluarput oqaluttuassatilluunniit allallugit, taamaaliornikkut pisimasut siunissami puiorneqassanngillat, atuakkiortoq Iben Mondrup kaammattuivoq. Taanna Nuummi oqalugiaqqammerpoq.

Iben Mondrup Ilimmarfimmi sapaatip akunnera kingulleq saqqummiivoq, tassanilu qatanngutigiit pillugit oqaluttualiaq Tabita og Vittu pingajuat allallugu paasissutissiissutigaa.

- Oqaluttuat allattarnissaat aalajangiusimasariaqarparput, taamaalilluta siuligut pillugu atuarsinnaassagaluarpugut. Kalaallit Atuakkiortut aaqqissuussaannik Iben Mondrup atuarumatuunut Ilimmarfimmi sapaatip akunnerata siuliani saqqummiivoq. Saqqummiinermi najuuttorpassuarnut kaageqarlunilu kaffeqarpoq.

Kalaallit Nunaata avannaani peroriartornini aallarniutigeriarlugu, ilaatigut atualeqqaarnerami qanoq issimanersoq, Iben Mondrupip atuakkiaminit ”Godhavn”-imit 2014-imi saqqummersumit atuffassivoq. Oqaluttuami inuttaq pingaarneq qallunaajaqqat klassiannut inissinneqarpoq qallunaajaraqatini alla atuaqatigilerlugu. Kalaaliaqqat qallunaajaqqallu immikkut atuartitaasarnerannik politikki meeqqat siornatigut pinnguaqatigiittaraluartunut ungasillititsivoq.

Aaqqissuisuuneq innersuussivoq:

Allaaserisaq una aviisimit AG-mit tigusaavoq, aaqqissuisuunermit Christian Schultz-Lorentzenimit toqqarneqarluni.

Taamaalillutit nittartakkami atuartartutut aviisimi allaaserisamik, nalinginnaasumik aningaasanik akeqartartumik atuarsinnaallutit. Neriuppugut allaaserisaq aviisit allaanerunerannik aamma tusagassiutini akeqanngitsuni issuakkatut nutaarsiassaannaannginnerannik takutitsiumaartoq. Aviisit pitsaassusaat annertooq itisiliinernit aamma tunuliaqutinik aamma minnerunngitsumik inuit pillugit allaaserilluakkanik pissuteqarput.

Neriuppugut misiliummik pisartagaqalernissannut isumassarsiorfigisinnaagit, taamaalillutik inuiaqatigiit ineriartornerannut malinnaalluarsinnaanerussagavit.

Aviisimut neqeroorummik pissarsigit – 38 39 40 sianerfigiuk imaluunniit mail adm@sermitsiaq.gl allaffigalugu.

- Attaveqarunnaarpugut oqaatsillu puiorlugit, Iben Mondrup oqaluttuarpoq. Taanna Danmarkimi saqqummiisaqattaartarpoq, taaamaaliortarnerminilu malugisarpaa qallunaat qanoq amerlatigisut Danmarkip Kalaallit Nunaannut 1953-ip kingorna sunniuteqarsimanera ilisimasaqarfiginngikkaat.

- Sammisap, pisimasut sumiiffiillu inuttut uannut ilusilersuisimasut qaammarsaaviginissai anguniagaraara. Atuakkiakkalu atuarussigit oqallinnermik aallarniisuusarpoq angorusutannik, Iben Mondrup oqarpoq.

Oqaluttualiaq ”Godhavn” atuakkiani pingasuusuni siulliuvoq, taassuma malitsigalugit ”Karensminde” taavalu ”Vi er brødre”. Kingulleq qatanngutigiit sorsunnerup kingorna peroriartornerannut tunngasuuvoq Iben Mondrupip angutaata peroriartorneranit oqaluttuassartaalu isumassarsiorfigalugu atuakkiaalluni. Ataata akiuunnianut ilaavoq tassungalu atatillugu kingunerlutsitaminik misigisaqartarsimallunilu iliuuseqartarsimavoq. Oqaluuserineqartannginnerali ajornartorsiutaavoq. Akiuunniat suleqatigiiffiat pillugu pisimasut eqqartorneqassanngitsut inuiaqatigiit isumaqatigiissutigisimagunaramikku.

- Kisianni kingunerluutit kingornunneqartarput, ataatagalu aamma sunnertippoq aatama misigisimasaanik, Iben Mondrup oqarpoq.

Taamaammat taassuma kimigiissutigaa oqaluttuassartagut akornitsinni avitseqatigiissutigisarnissaat.

Kaammattuut Ilimmarfimmi peqataasuni amerlasuunit iluarineqarpoq.

- Saqqummiinerit eqqarsaaterpassuarnik pilersitsivoq. Neriuppunga amerlasuut misigisagut pillugu oqaluttuartarlutillu allattassasut, arnaq peqataasoq oqarpoq.

Aniguisimasut atuakkiarigai

Iben Mondrup allanniarluni sapaatip akunneri kingulliit Nuummiippoq.

Atuakkiamilu Tabita og Vittu nangeqattaartut pingajuat kingullerlu allannerarmagu tusarnaariat ilaanni qilanaajummertoqarpaluppoq. Atuakkiat qatanngutigiinnut tunngasuupput, taakku qallunaanit unioqqutitsisumik meeravissiartaarineqarnerannut tunngassutillit.

Iben Mondrup tassunga atatillugu paasissutissiissutigaa atuakkiamini meeqqat sjette klassiullutik Danmarkimut ukiiartortitaasarnerat qallunaatut ilinniarniassammata qallunaanik angajoqqaarsiaqartinneqarlutik aallaqqaammut samminiarsimagaluarlugu.

- Eqqarsaataagaluarpoq Kalaallit Nunaannut utissasut Danmark pillugu nittarsaasunngoriartorlutik, oqarpoq.

Paasiniaanermini inuppassuit oqaloqatigisaqattaarnerini paasivaa meeraqartoq qallunaanik meeravissiartaarineqarsimasunik Kalaallit Nunaanni najugaqartunik.

Taamani pissutsit maanna tusakulanerulersimasagut ukiualuit qaangiuttut ilisimasaqarfiginngisagut.

- Meeravissiartaartoqartarsimasoq ilisimaneqanngilaq, Iben Mondrup oqarpoq.

Atuakkiami pingajuat Tabittap Vuttusillu inuunerisa ingerlaqqinnerannut tunngassuteqartoq qilanaartuutigaa. Meeqqat taakku marluk atuakkani siullerni marlunni meeraanerminni sakkortuumik atugarliornerannut tunngassuteqarpoq, kisianni perornerminni taamaaginnarnissaanik isumaqarani. Iben Mondrupimummi pingaaruteqarpoq atuartussap misiginissaa sakkortuumik meeraasimagaluarluniluunniit ajunngitsumik inuuneqarsinnaaneq.

- Aniguisimasut oqaluttuassartaat pisariaqartikkivut upperaara, Iben Mondrup oqarpoq.

Kalaallit meerartaat qallunaanit meeravissiartaarineqartarnerat pillugu paasiniaanermini Iben Mondrupip arnaq pingasunik ukioqarluni meeravissiartaarineqarluni Sisimiuniit Danmarkimukarsimasoq naapippaa. Taamanili illoqarfimmi inunngorfimineeqqissimanngilaq.

Arnaq, Kâlánguak Absalonsenimik atilik, Iben Mondrup ilagalugu kingorna Sisimiunukarpoq ilaquttanilu arlallit naapillugit. Angalaneq oqaluttuarlu podcastimi ”Rejsen til det røde hus”-imi tusarnaarneqarsinnaavoq.

Kâlánguak Absalonsen Iben Mondrupip isaani aninguisunut assersuutaavoq.

Atuagaq pitsaanerpaaq

Ilimmarfimmi saqqummiisoqareernerata kingorna oqallinnermi peqataasut ilaata Iben Mondrup aperaa atuakkiamini suna pitsaanerpaatut isigineraa.

- Atuagaq pitsaanerpaaq tassaavoq ”Godhavn”. Atuakkiortutut oqaluttuariaatsip naniniarnera piffissamik atuinarpoq, taassumalu allannerani nanisimallugu isumaqarpunga, Iben Mondrup oqarpoq.

Atuartartup allap Tabita Vittulu sooq qanigisariittut atoqatigiittartutut oqaluttuarineqarnerat paaserusuppaa.

- Sooq taama atugaqartinneqassappat?

- Kannguttaatsuliorneq annerpaaq timikkut pisarpoq. Meeraq kannguttaatsuliorfigineqarsinnaajunnaarnikuuvoq. Kisianni inuit oqaloqatigisarneranni taama aqqusaagaqarsimasut paasivara Tabitap Vittullu aqqusaagaannik, Iben Mondrup oqarpoq.

Peqataasup allap kissaataa annertooq tassaavoq Iben Mondrupip atuakkiai kalaallisuunngortinneqarsinnaassasut. Taamaattoqanngikkallassaaq soorlu atuakkat aamma isiginnaagassiarineqassanngitsut.

Kisianni atuakkit atuffassissutitut tusarnaarneqarsinnaapput Iben Mondrup nammineq atuffassisuulluni.

Powered by Labrador CMS