Ilinniakkamik naammassinnittartut ikiliartorput

Inuusuttut ilinniarfiini kiisalu ilinniaqqiffinni naammassinnittartut ikileriaateqarput 2017-mi. Ilinniarlutik uniinnartut amerlapput

Studenter, GUX, Sisimiut, 2015

Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaatai taama allaqqapput.

2016-mut naleqqiullugu 2017-mi ingerlariaqqiffiusumik ilinniakkami naammassinnittartut amerlassusaat 8 procentinik appariarsimapput.

Ilinniakkamik naammassinnissimasut katillugit 244-upput. Taakkunannga 46 pct.-ii Kalaallit Nunaata avataani naammassinnittuupput.

Nunani allanilu ilinniakkamik naammassinnittut amerlisut , Kalaallit Nunaanni ilinniaqqittut naammassisut ikileriarput.

Ukiumut kingullermut sanilliutissagaanni ingammik 2017-imi ilinniartitsisutut ilinniarsimasut ikileriarsimapput. 2017-imissaaq inunnik isumaginnittutut najukkami ilinnialertoqanngilaq, Naatsorsueqqissaartarfik allappoq.

Ilinniaqqiffinni kisitsisit taama appasitsigipput kingullermik 2011-mi.

703-it naammassinnipput ukioq kingulleq, 2011-milu kingullermik kisitsit taama appasitsigaaq.

Powered by Labrador CMS