Kukkunersiuisoq: NCD-mi suliniutit politikkikkut akuersissutigineqaratik aallartinneqartarnerat ajornartorsiutaavoq

Politikkreit Siorarsiorfimmi - Nuuk City Developmentip suliniutai akuersissutigeqqaartussaavaat. sanaartormi akigitinneqartut kommunip aningaasaqarneranut sunniuteqarluartarmata, kukkunersiuisoq naliliivoq.

Kommuneqarfik Sermersuup kommunillu Siorarsiorfimmi illoqarfimmik ineriartortitseqatigiiffiutaata - Nuuk City Developmentip (NCD) imminnut ataqatigiinnerat tukattupilussuuvoq.

Deloittep ingerlatsinermik kukkunersiuisimanera naapertorlugu taamaappq. Deloittep nalunaarusiamini pissutsit pitsaasuunngitsut allattorsimavai.

Allattugaanut ilaapput NCD-p sanaartortitsinissamut sanaartortoqarnissaanullu attartornissamut isumaqatigiissutigisimasai arlallit.

Isornartorsiorneqarnerpaat ilagivaat, ingerlatseqatigiiffiup suliniutaasa kommunip siunissami aningaasaqarneranut pingaaruteqarluinnartussat politikkerinit akuersissutigineqaqqaartariaqartut, tamannalu pisimanngilaq:

- Siorarsiorfimmi suliniutip aallaqqaammut suliarineqarnerata saniatigut - ingerlatseqatigiiffiup taarsigassarsisinissaanik akuersissuteqarnissaq - suliniut aallartinneqareersimasut pillugit politikkerit suliaqarsimarpasinngillat.

"Assut ajornartorsiutaasoq"

- Tamanna assut ajornartorsiutaasutut nalilerneqarpoq, suliat pissarsiarineqarnissaanut akiliutigineqartussat attartornissap aalajangiiffigineqarnissaanut taamalu kommunip anigaasatigut siunissami pisussaaffiinut aalajangiisuusussaammata, nalunaarusiami allassimavoq.

NCD ilaatigut ukunannga sanaartortitsisuuvoq atuarfitoqqanut ASK-imut USk-imullu taartaasusamik Nuummi meeqqanut atuarfissuassaq, ulluunerani meeqqeriviit sisamat, Nuummi sissaq sinerlugu inuinnarnut aqqutissaq kiisalu sanaartorfigissaanerit arlallit.

Kommuneqarfik Sermersooq NCD-p sanaartugaanut ineqarnermut akiliuteqartussaavoq, ineqarnermullu akiliutigineqartussat qanoq annertutiginissaanut sanaartornerup qanoq akeqarsimanera apeqqutaasussaalluni.

Kukkunersiuisumit aamma oqaatigineqarpoq, soqutigisat akuliunneqarnerisigut kommunip missingersuutaanut sunniuteqartumik kommunimut akiligassiisoqarsimasoq:

Pisortaaneq: Suut tamarmik kommunimit akuersissutigineqarsimapput

- Ingerlatsisimanermik nalilersuinerup takutippaa, ingerlatsinermi soqutigisat akuliunneqarsimasut, tassa NCD Illoqarfiit pingaarnersaanni periusissiap piviusunngortinneqarniarneranut atatillugu pilersaarusioqataasimanngikkaluarluni suliniutinut kommunilu sinnerlugu aaqqiissutissarsiornernut peqataatinneqarsimagami - ingerlatseqatigiiffillu taamaalilluni suliniutit ingerlanneqarnissaannut sanilliullugu kommunimut akiligassanik tunniussisarsimalluni, Deloittep nalunaarusiaani allassimavoq.

Periuserisineqarsimasutut saqqummiunneqartoq NCD-mi pisortaanerup Jens B. Frederiksenip Sermitsiaq.AG-mut ilumuunnginnerarpaa:

- NCD-mi suliarineqarsimasut tamarmik kommunip piumasaqarnera malillugu ingerlanneqarsimapput, Jens B. Frederiksen oqarpoq.

Taassuma ilanngullugu oqaatigaa, suliniutit tamarmik ingerlatseqatigiiffiup siulersuisuinit akuerineqarsimasut. Siulersuisuni siulittaasoq tassaasarpoq komunaldiretøritut sukkulluunniit atuuttoq.

Deloitte naapertorlugu, pissutsit tulliuttutut taaneqartut NCD-mut attuumassuteqanngillat:

  • ingerlatseqatigiiffik 2018-ip aallartinnerani aatsaat aallartinneqaraluartoq, ingerlatseqatigiiffiup ingerlatsinissamik kommunimut isumaqatigiissuigisimasaa 2019-ip ingerlanerani aatsaat aalajangersarneqarpoq
  • kommunip ingerlatseqatigiiffiup akiligassiissutaanik naatsorsuisimanera kommunip ukiumoortumik naatsorsuutissatut missingersuutaanik iluarsartuussinermik nassataqarsimavoq
  • 2022-mi januaarip naanerani ulluunerani neqeroorutigineqartartussat marluk pillugit attartornissamik isumaqatigiissuteqartoqarsimavoq (akuerineqarlunilu), naaka neeroorutit pineqartut 2021-p aallartinneqarani atuutsineqalereeraluartut
  • ulluunerani neqeroorutigineqartussat allat marluk, Nuummi meeqqat atuarfissaat kiisalu qatserisartoqarfissaq nutaaq pillugit attartornermi isumaqatigiissutissanut missingiussat 2022-mi januaarip naanerani atsiorneqarsimanngillat (akuersissutigineqarsimanatillu) - suliarineqartut aallartinneqareeraluartut ingerlareeraluatullu, (piffissamilu sivisuumi taakkununnga atatigllughit missingiuteqartoqareeraluartoq)
  • attartornissamik isumaqatigiissuteqarnermi kommunip ingerlatseqatigiiffimmut tapiissuteqarluni akiliuteqarnissamut pilersaarutaa siulleq kommunip missingersuutaasa iluini pivisunngortinneqarsinnaanngilaq. Tamatuma kinguneranik ingerlatseqatigiiffik aningaasalissuteqarnerussaaq (akiliisinnaasutsimigullu ajornartorsiuteqalersinnaalluni)
  • ingerlatseqatigiiffik suliassanut akuutinneqartarsimavoq, suliassat kommunip piginnaatitsissutaasa iluini killilittut nalilerneqarsinnaalluni. Suliniutut taakku ilaat ataaseq ingelatseqatigiiffik suliassamik matusisoqarmat aningaasanik annaasaqarsimavoq
  • 2018-imi inissianut aningaasaliissuteqartoqarmat piumasarineqarsimasutut inissiat naammattut tunniunneqarsimanngillat. Siorarsiorfimmi suliniutit aallaqqaammut suliarineqarsimanerisa - ingerlatseqatigiiffiullu taarsigassarsinissaanut akuersissuteqarsimaneraup saniatigut - suliniutit ingerlanneqalereersimasut politikkikkut suliarineqarsimarpasinngillat. Tamanna assut ajornartorsiutaasutut nalilerneqarpoq, suliniutimmi pissarsiarineqarnissaannut akiliutigineqarsimasut attartukkami ineqarnermut akiliutissanut taamalu kommunip aningaasatigut siunissami pisussaaffiinut aalajangiisuusussaammata

Sermitsiaq.AG-mit borgmesteri Charlotte Ludvigsen (IA) suliamut atatillugu oqaaseqartinniarneqarpoq.

Powered by Labrador CMS