Nakuusa

Nakuusa pillugu kommunit nutaat marluk isumaqatigiissutigineqartut

Naalakkersuisut aamma Kommune Qeqertallip Avannaatalu Kommuniata isumaqatigiissutit nutaat atsioqqammerpaat

Samarbejdsaftaler om NAKUUSA projektet
Medlem af Naalakkersusiut Sara Olsvig og borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen
Borgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen og naalakkersuisoq Sara Olsvig har underskrevet samarbejdsaftalen
Medlem af Naalakkersusiut Sara Olsvig og borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen Nina Jul LarsenBorgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen og naalakkersuisoq Sara Olsvig har underskrevet samarbejdsaftalen Nina Jul LarsenMedlem af Naalakkersusiut Sara Olsvig og borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen Nina Jul LarsenBorgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen og naalakkersuisoq Sara Olsvig har underskrevet samarbejdsaftalen Nina Jul LarsenMedlem af Naalakkersusiut Sara Olsvig og borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen Nina Jul LarsenBorgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen og naalakkersuisoq Sara Olsvig har underskrevet samarbejdsaftalen Nina Jul Larsen

Kommunit nutaat marluk Kommuneq Qeqertalik aamma Avannaata Kommunia NAKUUSAp suliniutaanut “Uagut ulluinnarput –Uagut niperput”-mut Naalakkersuisut isumaqatigiissuteqarfigaat. Namminersorlutik Oqartussat tusagasiuutinut nalunaarummi paasissutissiippoq.

Meeqqat nipaat

“Uagut ulluinnarput – Uagut niperput” NAKUUSAp suliniutaasa ilagivaat, tassani kommunit Meeqqat Isummersorfianik atuarfinnilu Nakuusaaqqanik pilersitsinissaq siunertaavoq, taamaaliornikkut inuiaqatigiinni meeqqat nipaasa tusarneqartalernissaat anguniagaalluni.

Kommunit Meeqqat Isummersorfii tamarmik immikkut 13-iniik 18-it tungaannut ukiulinnik ilaasortaqarput, tassani inuusuttuaraq nammineerluni ilaasortaarusunnerminik qinnuteqarnermini ilaasortanngortitaasarluni. Kommunip Meeqqat Isummersorfia kommunip politikeriinut siunnersortitut inissisimasuuvoq.

Meeqqanut ataatsimersuartitsinerit

Saniatigut NAKUUSA ukiumut ataasiarluni Meeqqat Isummersorfiinik ataatsimoortitsilluni ataatsimeersuartitsisarpoq, inuiaqatigiinnut tunngassuteqartunik qulequtaqartitsisarluni. Ataatsimeersuarneq kingulleq Ilulissani oktoberip qaammataani pivoq, tassanilu Ilinniagaqarnissamut piareersimaneq qulequtaritinneqarluni.

Atuarfiit Nakuusaarai atuartunit annernit ilaasortaaffigineqarput, taakkulu nunatsinni meeqqat sinnerlugit oqaaseqartartuullutik.

Eqqummaarinneruneq

- Kommune Qeqertallip Avannaatalu Kommuniata meeqqat pisinnaatitaaffiisa nukittorsarneqarnissaannut peqataarusunnerat assut nuannaarutigaara, atuarfinni Nakuusaaqqanik kommuninilu taakkunani marluusuni Meeqqat Isummersorfinnik pilersitsinikkut tamanna pissaaq. Maannamut misilittakkatsinni ersarilluinnarsivoq kommunini Meeqqat Isummersorfeqartuni Nakuusaaraqartunilu kommuninit meeqqat atugaannik eqqummaariffigineqarnerunerat. Naalakkersuisunit anguniakkat ilagivaat meeqqat pisinnaatitaaffii sulinermi sinaakkutarineqarlutik nunatsinni atuutsinneqalernissaat, Naalakkersuisoq oqarpoq.

Suleqatigiinnissamut isumaqatigiissutit Januarip aallaqqataani 2018-imiit ukiuni pingasuni atuuttussamik atuutsinneqalerput, ukiullu pingasut qaangiunnerinni isumaqatigiissut sivitsorneqarsinnaatitaalluni.

Ilinniartitsisunut pikkorissaaneq

Upernaamut ukiamullu NAKUUSA Kommune Qeqertalimmi Avannaatalu Kommuniani ilinniartitsisunik pikkorissaanissaminut piareersaaleruttorpoq, taamaaliornikkummi atuarfiit Nakuusaaqqanik pilersitsinissaat anguneqassammat.

Ataani assit takukkit:

Powered by Labrador CMS