Nuummi Upernavimmilu killilersuutit nutaat

Nuummi inuit katersuunnissaannut killilersuutit atorunnaarsinneqarput. Taamaattoq sumiiffinni inuit katersuuffigisinnaanniissagaanni akiuussusersimanissaq piumasaqaataalerpoq. Tunillatsissimannginnermut uppernarsaat naammanngilaq. Killilersuutit sapaammi atuutilissapput.

Nuummi Upernavimmilu Coronap tuniluunnera killilersimaarniarlugu, tamatumalu peqatigisaanik illoqarfinni ulluinnaat ataqatigiiginnarnissaat qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut partiit siulittaasui suleqatigalugit illoqarfinnut killilersuutinik nutaanik suliaqarput. Killilersuutit Upernaviup nunaqarfiinut qulingiluaasunut aamma atuupput.

Nuummi katersuunnissamut inuit 20-nut amerlanerpaaffilerneqarneri atorunnaarpoq.

Killilersuutit nutaat sapaammi 21. november ullaakkut nalunaaqutaq 8.00 atuutilissapput.

Kisianni Nuummi Upernavimmilu sumiiffinnut tamanit orninneqarsinnaasunut isernissamut akiuussutissinneqarsimanermut uppernarsaammik takutitsisoqartassaaq, Naalakkersuisut ilisimatitsipput. Taamaasillutik meeqqat marlunniikt aqqanilinnut ukiullit, inersimasullu akiuussuserneqarsimanngitsut sumiiffiit ilaannut ornigussinnaajunnaarput.

Uku pineqarput:

 • Neriniartarfiit, kaffisorniartarfiit, imerniartarfiit, diskotekit taakkulu silataat.
 • Kulturikkut sullissiviit, soorlu atuakkanik atorniartarfiit, kulturip illorsui, katersugaasiviit saqqummersitsisarfiillu.
 • Innuttaasut illui katersortarfiillu.
 • Illup iluani silamilu timersortarfiit, soorlu init timersortarfiit aamma inersuit timersortarfiit, naluttarfiit, timigissartarfiit arsartarfiillu.
 • Nujalerisut, tagiartuisartut, pinnersaasarfiit assigisaallu.
 • Pisiniarfiit ulluinnarni atugassanik tuniniagaqanngitsut.

- Atuartuniit inuiaqatigiit sinnerinut tuniluuttoqarnissaa pinngitsoorniarlugu inerteqquteqarneq tamanna inunnut akiuussutissinneqarsimanngitsunut, marluk sinnerlugit ukiulinnut tamanut atuuppoq. Tassalu meeqqat marluk aamma 12-it akornani ukiullit Covid-19-imik tunillatsereersimanngikkunik, aammalu PCR-imut misissortinnermi tunillatsissimanermut uppernarsaammik, sivikinnerpaamik ullunik 14-inik sivisunerpaamillu sapaatit akunnerinik 12-inik pisoqaassusilimmik takutitsitsisinnaanngikkunik iseqqusaanngillat, tusagassiorfinnut nalunaarummi allassimavoq.

- Sumiiffinnut taakkununnga isissagaanni tamakkiisumik kapitissimasariaqarpoq, imaluunniit ilaatinneqannginnermut aalajangersakkanut immikkut ittunut ilaasoqartariaqarluni. Misissortinnermi tunillatsissimannginneq naammanngilaq.

Killilersuutit nutaat 5. december 2021 tungaanut atuutsinneqarallarput.

Tamakkiisumik akiuussutissinneqarsimanissamut piumasaqaatinut ilaanngitsut ilaatigut tassaapput, inimi isersimaffigisami atorfillit suliassaminnik isumaginnittussat. Taakkuli Coronamut misissortinnermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaamik, sivisunerpaamik nal. ak. 48-nik pisoqaassuseqartumik pigisaqassapput.

Nalunaarut nutaaq naapertorlugu akiuussuserneqarsimanngitsut sumiiffiit ilaannut suli isersinnaassapput.

Taakku ukuupput:

 • Ulluinnarni atugassanik pisiniarfiit.
 • Allakkeriviit.
 • Mittarfiit.
 • Pisortani oqartussaasut suliffeqarfiillu pilersuisuusut saaffiginnittarfii.
 • Assartuutinut tamanit atorneqarsinnaasunut utaqqisarfiit.

Aalajangikkanut ilaavoq inini tamanit iserfigineqarsinnaasuni aamma assartuutini tamanit ilaaffigineqarsinnaasuni tamani qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqartarnissaq.

Akiuussusersimasut aallarsinnaassapput

Nalunaarut nutaaq atorlugu akiuussuserneqarsimanngitsut Nuummiit Upernavimmiillu aallarnissaat killilerneqarpoq. Nuummiit imaluunniit Upernavimmiit Kalaallit Nunaanni sumiiffimmut allamut aallassagaanni, tunngaviusumik tamakkiisumik akiuussutissinneqarsimanissaq piumasarineqarpoq. PCR-imik misissortinnermi tunillatsissimannginnerup uppernarsarneqarnissaa naammanngilaq.

Eqimattalli aalajangersimasut aallassagunik akiuussusersimanissamik uppernarsaammik takutitsisariaqanngillat, taamaattorli PCR atorlugu tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik, akunnernik 48-nik nutaannginnerunngitsumik uppernarsaateqartariaqarlutik.

Ukuupput:

 • Assartuutini sulisut.
 • Meeqqat marluk aamma 11-t akornanni ukiullit.
 • Inuit angerlarsimaffimminnut apuunniarlutik angalasut.
 • Inuit innuttaasunit suliakkerneqarlutik aallarnissamik pisariaqartitsisut.
 • Inuit Covid-19-imut akiuussutissinneqarnissamut Nakorsaaneqarfimmit innersuunneqanngitsut.
 • Inuit nunatsinniit aallarniarlutik Nuummiit aallartut, tamanna nunatta killeqarfiisa iluanni pisariaqanngitsumik uninnganissamik nassataqanngippat.

Meeqqat marluk inorlugit ukiullit Nuummiit aallarniarunik PCR-imik misissortinnermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaateqarnissamut piumasaqaammut ilaatinneqanngillat. Assartuutinik piginnittut maleruagassat malinneqarnissaat akisussaaffigaat.

Ilanngullugu nalunaarutigineqarpoq tunillatsissimasut peqqissereersulli akiuussusertissimasutut taaneqarsinnaasut. Tunillatsissimanermiit sapaatit akunneri aqqaneq-marluk tulliuttut akiuussusersimasutut isigineqartarput.

Malittarisassat nutaat atuutsilernerini Sisimiuni killilersuutit atorunnaarsinneqarput illoqarfimmi Covid-19-ip tuniluunnera aqunneqarsinnaalermat.

Nalunaarut ukununnga atuutinngilaq:

 • Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik imaluunniit nakorsiartarfiit, sulliviit namminersorfiusut peqatigiiffiillu, peqqissutsimik suliaqarnissamut akuersissutinik pigisaqartunit ingerlanneqartut atorfeqarfigineqartulluunniit.
 • Katersuunnerit politikkikkut allatigulluunniit isummersornissamik siunertaqarfiusut.
 • Politiit suliassaminnik isumaginninnerini.
 • Namminersortut pisortallu ulluunerani neqeroorutaannut, atuarfinnut aamma ilinniarfinnut.
 • Namminerisamik angerlarsimaffinni aaqqissuussinerit assigisaallu.
Powered by Labrador CMS