Avannaata Kommuniata avinnissaa kommunalbestyrelsimit aalajangiunneqarpoq

Naalakkersuisut kommunip aaqqissuussaanerata nutaap misissornissaa kommunalbestyrelsip utaqqerusunngilaa. Kommuni avinneqassanersoq 2024 naatinnagu innuttaasunik taasititsissutiginissaa pilersaarutigaat. – Kommunalbestyrelsimit peqquneqarpunga Namminersorlutik Oqartussat qinigaaffimmik minnerpaamik ukiumik ataatsimik sivitsuinissamik qinnuteqaqqullunga. Ikaarsaariarnermi piffissaq qulakkeerniarlugu, borgmester Palle Jeremiassen oqarpoq.

Kommunip avinneqarnerata kingorna ikaarsaariarnissaq qulakkeerniarlugu ukiut qinigaaffiit sivitsorneqarnissaat Namminersorlutik Oqartussanut qinnuigeqqullugu Avannaata Kommuniani kommunalbestyrelsip borgmesteri Palle Jeremiassen peqquaa.

BDO-revision, Avannaata Kommunianut kukkunersiuisut sullissisut, Avannaata Kommuniata avinneqarnissaata kingunerisinnaasai pillugit nalunaarusiamik juulip qiteqqunnerani tunniussissaaq. Nassuiaatip imarisaa ilisimaneqarniassammat illoqarfinnut tamanut agguaanneqassaaq.

– Kommunip immikkoortortaqarfiisa aningaasaqarnerat, isertitaat aningaasartuutaallu, ingerlatsinerat allaffissornerullu aningaasartuutai tassani takuneqarsinnaassapput. Nassuiaat siusinnerusukkut pissarsiaraarput, Namminersorlutilli Oqartussat paasissutissanik nassuiaammi atorneqartussanik tunniussiniarnerat arriimmat naammassinissaa kinguaattoorfiuvoq, Avannaata Kommuniani borgmesteri Palle Jeremiassen (attaviitsoq) Avannaata Kommuniata avinneqarnissaanut politikkikkut suliap inissisimaffia pillugu nassuiaavoq. Kommunalbestyrelsi Anthon Frederiksenip (N) siunnersuutaa tunngavigalugu kommunip avinneqarnissaa kommunalbestyrelse tunngaviusumik aalajangerpoq.

PISARTAGAQARTUNUT

Allaaserisaq una Nutaarsiassaqartitsivimmi aviisit naqitat ilaanni allaaserisaavoq.

Allaaserisat pisartagaqartunit taamaallaat atuarneqarsinnaapput.

Atuarluarna.

BDO-revision, Avannaata Kommunianut kukkunersiuisut sullissisut, Avannaata Kommuniata avinneqarnissaata kingunerisinnaasai pillugit nalunaarusiamik juulip qiteqqunnerani tunniussissaaq. Nassuiaatip imarisaa ilisimaneqarniassammat illoqarfinnut tamanut agguaanneqassaaq.

– Kommunip immikkoortortaqarfiisa aningaasaqarnerat, isertitaat aningaasartuutaallu, ingerlatsinerat allaffissornerullu aningaasartuutai tassani takuneqarsinnaassapput. Nassuiaat siusinnerusukkut pissarsiaraarput, Namminersorlutilli Oqartussat paasissutissanik nassuiaammi atorneqartussanik tunniussiniarnerat arriimmat naammassinissaa kinguaattoorfiuvoq, Avannaata Kommuniani borgmesteri Palle Jeremiassen (attaviitsoq) Avannaata Kommuniata avinneqarnissaanut politikkikkut suliap inissisimaffia pillugu nassuiaavoq. Kommunalbestyrelsi Anthon Frederiksenip (N) siunnersuutaa tunngavigalugu kommunip avinneqarnissaa kommunalbestyrelse tunngaviusumik aalajangerpoq.

Borgmesterip Namminersorlutik Oqartussanut qinigaaffiup sivitsorneqarnissaanuf noqqaassuteqassasoq, taamaaliornikkut kommunalbestyrelsip kommunip avinneqarnera naammassiniassammagu.

– Kommunalbestyrelsimit peqquneqarpunga Namminersorlutik Oqartussat qinigaaffimmik minnerpaamik ukiumik ataatsimik sivitsuinissamik qinnuteqaqqullunga. Ikaarsaariarnermi piffissaq qulakkeerniarlugu, Palle Jeremiassen oqarpoq.

Innuttaasut taasitinneqarnissaat

BDO-p nalunaarusiaata utaqqinerani aaqqissuusseqqinnissamut periarfissat assigiinngitsut suliarineqarput.

Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq Bendt B. Kristiansen (IA) siunnersuuteqarpoq kommunip avinneqarnera pillugu innuttaasunik taasititsisoqassasoq. Kommunip avinneqarnissaanut siunnersuut innuttaasunillu taasisitsinissaq ataatsimut suliarineqassasut, tamannalu novembarimi pissasoq Kommunalbestyrelsimi ilaasortat isumaqatigiissutigaat.

– Kommuni qanoq avinneqassanersoq suli aalajangerneqanngilaq. Kommunalbestyrelsip immikkut ataatsimiinnerani tamanna oqaluuserineqassasoq naatsorsuutigaara, kommunalbestyrelsili aalajangerpoq kommuni avinneqarssasoq tamannalu naammassineqassaaq, Palle Jeremiassen nassuiaavoq.

Aaqqissuussaanermut isumalioqatigiissitap suliaa utaqqinianngikkaat

Naalakkersuisut Kommunillu akornanni politikkikkut ataqatigiissaarisut kommunit aaqqissuussaanerat pillugu siorna suleqatigiissitaliorput. Politikkikkut ataqatigiissaarisut kingullermik ataatsimiinneranni aaqqissuussaanermut isumalioqatigiissitaq pilersinneqarpoq, taannalu kommunit aaqqissuussaanerannik maanna atuuttumik nalilersuissaaq aaqqiissutissanillu allanik siunnersuuteqassaaq. Taakkulu kommunip aaqqissuussaanera pillugu suliaat utaqqineqarpoq.

Avannaata Kommuniatali politikkikkut ataqatigiissaarisut isumaqatiginngilaat kommunillu avinnissaanut suliaq ingerlatiinnarlugu, kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani imaqarniliami allassimavoq:

“Kommunit taamatut isikkoqarlutik ingerlaqqissinnaanerat tassanilu akisussaaffinnik/oqartussaaffinnik sumiiffinnut annerusumik tunniussisinnaaneq atorfillit akornanni suleqatingiissitamik ingerlanneqassasoq isumaqatigiittoqarpoq. Avannaata Kommunia uani aalajangernermi isumaqataanngilaq kommunalbestyrelsip suliakkiussaa ingerlammat.”

Taamaattumik Avannaata Kommuniani borgmesteri nalunaarpoq kommunimi atorfillit politikkikkut ataqatigiissaarisut suleqatigiissitaanni kommunip aaqqissuussaanerata nalilersorneqarneranut peqataassanngitsut.

– Kommunalbestyrelsip tunngaviusumik aalajangerpaa kommuni avinneqassasoq. Tamatuma saniatigut kommuni suleqatigiissitanut maanna kommunip aaqqissugaanera attatiinnarneqarnissaanik tunngavilimmut peqataassappat, tamanna politikkikkut aalajangiussamut naapertuutinngilaq, Palle Jeremiassen oqarpoq.

Kommunip avinneqarnissaa pillugu paasititsiniaaneq

Illoqarfinni kommunip avinneqarnissaa pillugu paasititsiniaasoqassasoq, tamannalu borgmesterimit ingerlanneqassasoq Avannaata Kommuniani kommunalbestyrelsi aalajangerpoq. Tamatumalu kingorna novembarimi 2024-mi kommunip avinneqarnissaa pillugu innuttaasunik taasititsisoqassasoq ilanngullugu aalajangiunneqarpoq.

"Illoqarfinni paasititsiniaanerit ingerlanneqarneranut atatillugu Nunaqarfinni Siulersuisut siulittaasui peqataasassapput, taakkualu sumiiffimminnut angerlartassapput paasititsiniaanerit ingerlateqqillugit. Taamatut periuseqarnermi sumiiffiit tamarmik anguneqarsinnaapput nalunaarusiap imarisaanik paasititsiniaanermi. Paasititsiniaanerit ingerlareerpata taasititsisoqarnissaa tullinnguussinnaavoq", imaqarniliami allassimavoq.

Nunamut namminermut naalakkersuisoq Jess Svane Avannaata Kommuniata avinneqarnissaanut tunngasumik borgmesterimit Palle Jerimiassenimit pisortatigoortumik saaffigineqareeruni aatsaat oqaaseqarumavoq.

Pisartagaqarneq

Er du allerede abonnent? Log ind

Sermitsiaq.gl – Nittartagaq

 • Sermitsiaq.gl-imi allaaserisat tamakkiisumik atuarsinnaalissavatit
 • Qaammammut kr. 59.00
 • Ukiumut kr. 650.00
Pisigit

Sermitsiaq - E-aviisi

 • Sermitsiaq e-aviisitut tallimanngornerit tamaasa saqqummersartoq atuarsinnaalissavat
 • Sermitsiaq.gl-imi allaaserisat tamakkiisumik atuarsinnaanngussavatit
 • Qaammammut kr. 191
 • Ukiumut kr. 1.677
Toqqaagit

AG - Atuagagdliutit E-aviisi

 • Aviisi AG - Atuagagdliutit e-aviisitut pingasunngornerit tamaasa saqqummersartoq atuarsinnaalissavat
 • Sermitsiaq.gl-mi allaaserisat tamakkiisumik atuarsinnaanngussavatit
 • Qaammammut kr. 191
 • Ukiumut kr. 1.677
Toqqaagit

Sermitsiaq.AG+

 • Aviisi AG - Atuagagdliutit e-aviisitut pingasunngornerit tamaasa saqqummersartoq atuarsinnaalissavat
 • Sermitsiaq e-aviisitut tallimanngornerit tamaasa saqqummersartoq atuarsinnaalissavat
 • Sermitsiaq.gl-imi allaaserisat tamakkiisumik iserfigisinnaalissavatit
 • Arnanut e-magasinatut atuarsinnaalissavat
 • Nutserisoq.gl atorsinnaanngussavat
 • Soqutiginnikkuit abonnement@sermitsiaq.gl-imut allagaqarsinnaavutit
Toqqaagit

Asasarput atuartartoq, Sermitsiaq.gl-imut – Kalaallit Nunaanni nutaarsiassanik isornartorsiuisumillu tusagassiornermik saqqummiussiffimmut – tikilluarit. Kiffaanngissuseqarluni tusagassiornerup siuarsarneqarneranik suliniuteqartuarsinnaajumalluta, itisiliillutalu isornartorsiuilluta tusagassiortuarsinnaajumalluta, allaaserisat aalajangersimasut akeqalersippavut. Tamanna iluaqutigalugu allaaserisat pitsaassusaat qulakkeersinnaavarput, tusagassiortuttalu pikkorissut oqaluttuanik pingaarnerpaanik saqqummiussinissaannut tapersersorsinnaavavut. Allaaserisat akillit qaammammut taamaallaat 59 koruuninit akeqarput. Pisineq ajornanngitsuararsuuvoq – ataaniittoq toorlugu saqqummiussavut tamakkiisumik iserfigisalersinnaavatit. Paasinninnerit tapersersuinerillu qujamasuutigaavut. Pituttorsimanngitsumik isornartorsiuisumillu Kalaallit Nunaannut tusagassiortarnissamik suliniuteqartuarnissamut akiliutivit ikiorpaatigut.

Powered by Labrador CMS