Jakob Larsen NFH-lu sølvinnapput

Nykøbing Falsterimi timersortarfimmi ulikkaartumi arfininngormat ualikkut unammisartut sungiusaasullu sølviusumik ujaminnapput.

Anngunniunnermi 4-nngoreernerup kingorna NFH pissartanngorniutivinnernut annguppoq. Pissartanngorniutivinnerni unamminerit qummut ammullu ingerlapput. Aappaattulli inissilluni semifinalimut annguppoq, tassanilu Odense ajugaassangatinneqartorujussuaq unammivaa. Odensemut unammineq siulleq målinik 18-inik ajorsarfiuvoq. Unamminerup aappaani NFH akiniaavoq. Pingajussaanillu unamminerup suna tamaat aalajangertussanngorpaa. Odense ajugaassangatinneqartorujussuuvoq.

Odensep finalimut anngunnissaa kikkut tamarmik ilimagaat. NFH-li allatut iliorusuppoq. Unammineq pissanganartoq naammassimmat 29-28-mik ajugaavoq.

Ukiuni kingullerni qallunaat arnartaasa assammik arsarnermi tupaallatsitsinersaasa ilaata kingorna, Norgemiut qallunaallu nunanut allanut unammisartuisa ilaata, ilaatigut Norgemiut tusaamasat nunarsuarmilu pissartat Henny Reistadip, Nora Mørkip, Kristina Breistølip aamma Sanne Solbergip klubbiannut Team Esbjergimut, NFH pissartanngorniutivittussanngorpoq.

Pissaanilissuit pikkorippallaarput

Marlunngornermi unnukkut arfininngornermilu ualikkut pissartanngorniutivinnerit, siullermik Esbjergimi, inunnik ulikkaarluinnartunik isiginnaarfiusumik ingerlanneqarput. Esbjergimi 3500-nik isiginnaartoqarpoq, kingornalu Nykøbingimi 3000-nik isiginnaartoqarluni. Soorunami aamma inuppassuit angerlarsimaffimminni tv-kkut isiginnaarput. Ajugaassangatinneqartoq Team Esbjerg Esbjergimi 35-20-mik ajugaavoq. Nykøbingimi unamminermi NFH-p unamminerat pitsaanerungaarpoq, unamminerli akiuulluarfiusoq pissanganarluinnartorlu 20-25-mik ajorsarfiuvoq.

Taava NFH-mi arsartartut sungaartunik atisaqartut isiginnaartorpassuarnit, aamma sungaartunik atisaqartunit, pissutissaqarluarlutik Danmarkimi isiginnaartut pitsaanersaattut imminnut taasartunit, nersorneqarluarput. Soorunami aamma Team Esbjergip guldinnannini pilluaatigisorujussuuaa.

Nuannaartorinnittorpassuit angalaqataasut aappalaartunik atisaqartut nasat kuultiusut nassarsimasatik takutissinnaalerpaat. Ukiup unammiffiusup ingerlanerani angusarissaarluarput, sapaatillu akunnerata naanerani tullermi Champions League Final 4-mi unamminissaq kisiat amigaatigaat. Immaqalu Team Esbjerg nunarsuarmi klubbini pitsaanerpaasoq paasinarsisinnaavoq?

Sølvinnappugut

Unamminerup kingorna NFH-mi arsartut sungiusaasuunerlu Jakob Larsen Danmarkip upernaata seqerna unammillugu qinngorneqarluarput. Sølvinnanneq ajunngeqaaq. Pissartanngorniutivinnermi ajugaasut ajorsartullu tamarmik inernerit nuannaarutigigaat nuanneq. Nalinginnaasumik ajugaasoqaraangat ajorsartoqartarpoq. Arfininngormat Nykøbing Falsterimi ajugaasuinnaat najuupput. Arsartorpassuit nersorniarneqaramik sølvimik ujamilerlutik nuannaarnerup pianit qullilipput.

- Tulluusimaaqaagut. Ukioq manna aappassaa pissartanngorniutivinnernut peqataavugut, siullermik pokalinnanniunnermi, maannakkullu qallunaat pissartanngorniutivinnerini aappaattut inissilluta sølvinnalluta. Angusaq annertoqaaq, unamminerup kingorna Jakob Larsen uagutsinnut oqarpoq nangillunilu:

- Unammisartunik nutaanik aqqanilinnik peqarluta unammisaqattaarnerit aallartikkivut eqqarsaatigalugu angusarissaarnerput nalilerneqassaaq. Unammisaqattaarnerit tamaasa kissassimaarfigaavut. Minnerunngitsumik 7-6-imik arsariaaserput pitsaanerulersimavoq, pisariaqartitsiffiusunilu atortarsimavarput. Arsartartorpassuit pitsanngoriarsimapput, Danmarkimilu pitsaanerpaat tulliattut inissinneq nuanneqaaq. Maanna sulinngiffeqalaassaagut, unammisaqattaarnerillu nutaat pissanganartorsiorfiusut piareersarnerat aallartissaaq, tassani Champions Leaguemi unammissaagut. Tamanna qilanaareqaarput, Jakob Larsen naggasiivoq.

Aqqutaa tamaat peqataasoq

Jakob Larsen 2017-imi Nykøbing Falster Håndboldklubimiilerpoq. Unammisartut marluinnaat aqqutaa tamaat peqataapput. Unammisartut playmakeriat mikisoq angisoorli Kristina Mulle Kristiansen målmanditullu Cecilie Greve. Unammisaqattaarnerup tulliani Jakob Larsenip NFH-llu suleqatigiinnertik unitsinniarlugu nalunaarutigeqqammerpaat.

Iligiit 16-it puljenut marlunnut agguataarneqartarput. Puljemit ataatsimit iligiit sisamat ingerlaqqittarput. Puljemit aallarniutaasumit ingerlaqqinnissaq anguniagaavoq, tamannalu ajornarsinnaavoq.

Taamaattumik NFH, illoqarfik Nykøbing Falster tamatumalu eqqaa tamarmi unammisaqattaarnernut pissanganartunut nutaanut qilanaarsinnaapput, tassanilu timersortarfissuaq kusanartoq angisoorlu isiginnaartunik sungaartunik atisalinnik naatsorsuutiginnilluartunik ulikkaaqqissaaq.

Powered by Labrador CMS