Christiania allanngortoq: Hasheerniarfimmit kaffillerfimmut

Kalaallit Stjerneskibimi najugallit illup iluarsartuunneqarnissaa kissaatigaat

Grønlands nationaldag blev også
fejret på Christiania. På scenen foran
Stjerneskibet står husets sangkor Angakok
akkompagneret af Inuanima med Aviaja
Lumholt og Igor Rado. Samtidig blev
Sacha Malinskys enorme gavlmaleri på
Stjerneskibet præsenteret.
Kalaallit Inuiattut ullorsiornerat aamma Christianiami malunnartinneqarpoq. Stjerneskibip saavani nipilersortarfimmi illumi erinarsoqatigiit Angakok Inuanimamik Aviaja Lumholtimik Igor Radomillu ingiallorneqartut nikorfapput. Peqatigisaanik Sacha Malinskyp Stjerneskibip igaani qalipagaa angisooq tamanut takutinneqarpoq.

Ineqartunik siunnersuisarfimmi »Herfra og videre« siulersuisuni siulittaasup tulliata Niels Ballingip ukiut 30-t sinnerlugit kalaallit Christianiami najugaqartut sullippai, taannalu Kalaalit tallimanngornermi ulloq 21. juni inuiattut ullorsiornerata Københavnimmi Stjerneskibip saavani nalliuttorsiutigineqarnissaanut tikilluaqqusigami tupigusulluni nuannaarlunilu takunnippoq.

– Cannabisimik hashimillu pujortarnissamut taarsiullugu kaffillerfigineqarlunilu kaagillerfigineqarneq misigisaavoq nuannersoq, Niels Balling allanngorneq annertooq Christianiami piffissami matumani pisoq pillugu oqarpoq.

Ineqartunik siunnersuisarfimmi »Herfra og videre« siulersuisuni siulittaasup tulliata Niels Ballingip ukiut 30-t sinnerlugit kalaallit Christianiami najugaqartut sullippai, taannalu Kalaalit tallimanngornermi ulloq 21. juni inuiattut ullorsiornerata Københavnimmi Stjerneskibip saavani nalliuttorsiutigineqarnissaanut tikilluaqqusigami tupigusulluni nuannaarlunilu takunnippoq.

– Cannabisimik hashimillu pujortarnissamut taarsiullugu kaffillerfigineqarlunilu kaagillerfigineqarneq misigisaavoq nuannersoq, Niels Balling allanngorneq annertooq Christianiami piffissami matumani pisoq pillugu oqarpoq.

Tamanna aamma Pusher Streetip qeqqaniittumut Stjerneskibimut atuuppoq, taanna ukiuni 50-ini kalaallit Københavnimiittut ornittagarivaat. Hasheerniarfiit peerneqarput, taarsiullugulu nerrivik takisooq kaffillerfik Kalaallit erfalasuiannik kaffinik kaaginillu ulikkaarlugu ilioraavigineqarpoq, kaagillu Stjerneskibimi kalaallit klubbiata Angakkup takkuttussanut kaagiliarai.

Inuiattut ullorsiornitsinni Københavnimi borgmesteriunerup Sophie Hæstorp Andersen pingaarnertut oqalugiartuuvoq, taassumalu Kalaallit Nunaata Christianiallu akornanni attaveqatigiilluarneq oqalugiaatigaa: - Stjerneskibi Christianiami Københavnimilu kalaallinik innuttatsinnut immikkut pingaaruteqarpoq.

Christiania Københavnimi takornariat ornittagaannut annerpaanut aamma ilaavoq, nunanillu allanit tikeraat kalaallit kaffillernerannik assiisivimminnut ilioragassaminnik assiliortorluarput.

Illu iluarsartuunneqartariaqarpoq

Stjeneskibi ullumikkut qulinik inissiaqarpoq, taakkulu kalaallit Christianiarmiut ataatsimoorlutik ineqarfigaat. Naqqaniippoq Café Inuit/Naqqa, quleriillu siullianni klubi imigassallerfiunngitsoq Angakok inissisimavoq.

Kalaallit 50-t aalajangersimasumik Angakumukartarput, taamaalillunilu ulluinnarni 20-nit 30-nut orninneqartarluni.

Gerda Olsenissaaq »Herfra og Videre« suleqataasoq kalaaleq aamma Stjerneskibimukartarpoq, taassuma atuisut qallunaat oqartussaasuini ikiortarpai, ineqartunullu siunnersuisarfiup suleqaterpassuinut attaveqarnermik ikiuisarluni.

Stjerneskibi ukiorpassuarni Pusher Streetip qeqqarluinnaani inissisimanermini ajornakusoortinneqartarpoq. Siorna aggustusimi illu sakkortuumik pisumut sinaakkutaavoq, tassanilu rockeri illumut attuumassuteqanngitsoq toqutaavoq, isersimasullu sisamat ikilerneqarput, tassani ilaatigut kalaaleq niumigut aallaaneqarpoq.

Aallaasersorneq Pusher Streetip matujartorneqarneranut aallaqqaataavoq.

Arfininngornermi apriilip arfernani Christianiamiut hasheerniartarnermik atorunnaarsitsinissamik, Christianiamilu aaqqissussaasumik pinerlunniartarnerup kipitinnissaanik ersarissumik uppernarsaatitut, Pusher Streetip ujarattai assallugit piiarneqarput, aqqusinerlu naatsoq, tusaamanerlugaaqisorli, taarsiullugu aqqusinertut niuffaffinngorlugu kulturileriffinngorlugulu allanngortinneqassaaq.

Kalaallit Inuiattut ullorsiorneranni Stjerneskibip allanngortinnerata aallaqqaataatut iikkami qalipagaq qalipaatigissoq tamanut saqqummiunneqarpoq.

Stjeneskibimi najugaqartut atuisartullu illorsuup iluarsartuunneqarnissaa ilanngullugu kissaatigaa. Qalia, innaallagissamut aqqutit, imeq kuuffissuillu, isertarfia kiisalu inissiat pitsanngorsarnerat, taamaalillutik ineqartut tamarmik imeqalerlutik, kuuffilersorneqarlutillu anartarfeqalersillugit.

– Illup qaavata iluarsartuunneqarneranut atatillugu illup aniinganilersorneqarnissaa ineqartut kissaatigaat, inimmi arlallit uingasunik iigallit kradratmeterinik annikitsunik nikorfaffissaqarput, »Herfra og videre« ineqarnermut siunnersuisartoq oqarpoq.

Stjerneskibimi isumaginninnikkut suliniarneq Københavnip Kommunianit aningaasaateqarfinniillu tapersersorneqarpoq, sakkutuullu inissiatoqaata iluarsartuunnissaanut piffissamut pilersaarut aningaasalersuutissallu suli tamarmik inissinngillat.

Pisartagaqarneq

Er du allerede abonnent? Log ind

Sermitsiaq.gl – Nittartagaq

 • Sermitsiaq.gl-imi allaaserisat tamakkiisumik atuarsinnaalissavatit
 • Qaammammut kr. 59.00
 • Ukiumut kr. 650.00
Pisigit

Sermitsiaq - E-aviisi

 • Sermitsiaq e-aviisitut tallimanngornerit tamaasa saqqummersartoq atuarsinnaalissavat
 • Sermitsiaq.gl-imi allaaserisat tamakkiisumik atuarsinnaanngussavatit
 • Qaammammut kr. 191
 • Ukiumut kr. 1.677
Toqqaagit

AG - Atuagagdliutit E-aviisi

 • Aviisi AG - Atuagagdliutit e-aviisitut pingasunngornerit tamaasa saqqummersartoq atuarsinnaalissavat
 • Sermitsiaq.gl-mi allaaserisat tamakkiisumik atuarsinnaanngussavatit
 • Qaammammut kr. 191
 • Ukiumut kr. 1.677
Toqqaagit

Sermitsiaq.AG+

 • Aviisi AG - Atuagagdliutit e-aviisitut pingasunngornerit tamaasa saqqummersartoq atuarsinnaalissavat
 • Sermitsiaq e-aviisitut tallimanngornerit tamaasa saqqummersartoq atuarsinnaalissavat
 • Sermitsiaq.gl-imi allaaserisat tamakkiisumik iserfigisinnaalissavatit
 • Arnanut e-magasinatut atuarsinnaalissavat
 • Nutserisoq.gl atorsinnaanngussavat
 • Soqutiginnikkuit abonnement@sermitsiaq.gl-imut allagaqarsinnaavutit
Toqqaagit

Asasarput atuartartoq, Sermitsiaq.gl-imut – Kalaallit Nunaanni nutaarsiassanik isornartorsiuisumillu tusagassiornermik saqqummiussiffimmut – tikilluarit. Kiffaanngissuseqarluni tusagassiornerup siuarsarneqarneranik suliniuteqartuarsinnaajumalluta, itisiliillutalu isornartorsiuilluta tusagassiortuarsinnaajumalluta, allaaserisat aalajangersimasut akeqalersippavut. Tamanna iluaqutigalugu allaaserisat pitsaassusaat qulakkeersinnaavarput, tusagassiortuttalu pikkorissut oqaluttuanik pingaarnerpaanik saqqummiussinissaannut tapersersorsinnaavavut. Allaaserisat akillit qaammammut taamaallaat 59 koruuninit akeqarput. Pisineq ajornanngitsuararsuuvoq – ataaniittoq toorlugu saqqummiussavut tamakkiisumik iserfigisalersinnaavatit. Paasinninnerit tapersersuinerillu qujamasuutigaavut. Pituttorsimanngitsumik isornartorsiuisumillu Kalaallit Nunaannut tusagassiortarnissamik suliniuteqartuarnissamut akiliutivit ikiorpaatigut.

Powered by Labrador CMS