INISSIAT AJORNARTORSIUTAANERI

Nakorsaq alla soraartoq

Peqqinnissaqarfimmi sulisut inissiarsuarnut nutaanut nuunnissaminnut naaggaartartut amerlapput. AG-p allagaatinik takunnissinnaatitaanerminit pissarsiarisimasaani tamanna takuneqarsinnaavoq.

Nuummi ineqarnermut akiliutit qaffakkiartornerat pissutigalugu sulisunik pisariaqartinneqartunik atorfinitsitsiniarnerup ajornakusuuleraluttuinnarnera ernummatigineqarpoq.

Nakorsaq alla peqqinnissaqarfimmi atorfimminit, Nuummi sulisunut inissiat nutaat akisuallaarnerat pissutigalugu, soraarpoq. Pisumut ilisimasaqarluartoq AG-mut taama paasissutissiivoq.

Taamaasilluni nakorsat pingasut soraarniuteqarsimalerput. Nakorsat taakkua ilaat marluk AG-mi sapaatip-akunnerini kingullerni allaaserineqareersimapput, maannalu suli allamik soraarniuteqarsimasoqarnera uppernarsarneqarpoq.

PISARTAGAQARTUNUT

Allaaserisaq una Nutaarsiassaqartitsivimmi aviisit naqitat ilaanni allaaserisaavoq.

Allaaserisat pisartagaqartunit siunissami taamaallaat atuarneqarsinnaajumaassapput.

Atuarluarna.

Pissutsit peqqinnissaqarfimmi Namminersorlutillu Oqartussani ernummatigineqarput. Sulisummi pisariaqartinneqartut marlunnik, pingasunik sisamanillu initalimmut qaammammut 10.700 koruunit 18.000 koruunillu akornanni akiliisinnaanngitsut – imaluunniit akiliiumanngitsut – qimarrannerat unitsinniarlugu iliuuseqarniarneq ajornakusoormat.

Qatserisuni inissianik nutaanik piumasoqarpallaanngitsoq, AG-p allagaatinik takunnikkumanermini uppernarsarpaa. AG-p Peqqinnissaqarfimmi aqutsisut aamma Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup suliaq pillugu attaveqatigiinnerat pillugu allagaatinik takunnikkumavoq.

Naalakkersuisoqarfik E-mailikkut februaarip 26-ani 2024-meersumi paasitinneqarpoq inimik neqeroorfigineqartut, inissianut suliffimminniit Dronning Ingridip Napparsimmavissuanit meterinik hunnorualunnik qanitsigisumut, pingajorarterutaat ataallugu akuersisimasut.

Sulisunut tassaapput sulisut maannamut suliffimminnit ineqarallartinneqartut, tassa inissiami pisatsersukkami akikinnerujussuarmik attartorsimasut, neqeroorfigineqarsimapput.

- Sulisut utaqqisut arlallit inissiarsuarni nutaani initaarnissaannik neqeroorfigineqarsimasut soorlu eqqaareeripput. Inissiat katillugit 17-it inissiaqarfittaami iserterfigineqarsinnaasutut neqeroorutigaagut. Tallimaannaat (imaluunniit arfineq-marluugunarput) akuersisimapput, peqqinnissaqarfimmi pisortaqarfik naalakkersuisoqarfimmut allappoq.

AG-mut ilisimatitsissutigineqarpoq maanna – sapaatip-akunneri marluk pingasulluunniit qaangiuttut – ikittuinnaat inissianut nutaanut nuussimasut.

»Isertitakinnerusunut«

Ajornartorsiut tassaavoq inissiamik neqeroorfigineqaraanni – matumani inissiarsuarni nutaani – akikinnerusumik allamik toqqaasoqarsinnaanngimmat.

- Nuummi attaveqaateqanngilanga, aamma naluara qanoq ilillunga inissiamik attartorfissarsisinnaanerlunga, nakorsaq immikkut ilisimasalik Thomas Sonne AG-mut oqarpoq.

Taanna nakorsaq atorfimminit soraarniuteqartut ilagaat – taamaalillunilu maajip naanerani Kalaallit Nunaat qimassallugu.Nuup ilaani Nuussuarmi peqqinnissaqarfimmi sulisunut inissiat pisoqaanerusut februaarip naanerani arlallit inoqanngillat. Peqqinnissaqarfimmili sulisunut allanut inniminnigaapput.

- Sulisunut inissiat maanna inuttaqanngitsut tassaapput Nuussuarmi inissiat marluk, taakku sulisunut utaqqisunut marlunnut isertitakinnerusunut neqeroorutigineqartussat, peqqissutsimut aqutsisoqarfik peqqinnissamut Naalakkersuisoqarfimmut mailikkut februaarip 26-ani, AG-p allagaatinik takunnissinnaaneranut periarfissaq atorlugu takusaani, allappoq.

Utaqqiisaasumik inigisanut 3. mio.

Peqqinnissaqarfiup sulisuminik inissaqartitsiniarnera ataatsimut isigalugu unammillernartuuvoq. Kisitsisinit Qatserisuni inissiat pillugit Peqqinnissamut Naalakkersuisoqarfimmut tunniunneqartuni tamanna takuneqarsinnaavoq. AG-p allagaatinik takunnissinnaanerata takutippaa peqqinnissaqarfik sulisunut inissianik 360-init amerlanerusunik peqartoq, taakkulu nalinginnaasumik piumaneqartorujussuusartut

Peqqinnissaqarfimmi pisortaqarfik nalunaarpoq »sulisunut inissanik maanna tamarmik inuttaqartut, taamaammat atorfinitsinneqartut ilaat inigigallagassamik tunineqartartut, sulisullu akiliutaat akileraarutitigut akilerneqartarlutik“.- Peqqinnissaqarfiup inimut akiliutit tamakkiisumik akilertarpai. Inissiani namminersortut attartortittagaanni inigigallarneqartartunut Tuapannguaniittuni Jagtvejimiluunniit qaammammut 15.000-18.000 koruunit akornanni akiliisoqartarpoq, Peqqinnissaqarfimmi aqutsisoqarfik februaarip 22-ani ataatsimiinnerminnit imaqarniliami naalakkersuisoqarfimmit nassiunneqartumi ilisimatitsipput.

Utaqqiisaasumik inigisamut aningaasarpassuit atorneqartartut mailimi aamma atuarneqarsinnaavoq.

- Peqqinnissaqarfik 2023-mi utaqqiisaasumik inigineqartartunut 3 millionit koruuninik atuinerusimavoq, taamaattumillu utaqqiisaasumik inigigallarneqartartunik attartortarneq atorunnaarsinniarlugu suliaqarpoq, mailimi allassimavoq, nangipporlu:- Namminersorlutik Oqartussat Illuut A/S aqqutigalugu Qatserisuni sulisunut inissiat pisiaraat, taamaalilluni SHV-p sulisuminut inissianik neqeroorutigisinnaasai annertusillugit.

Pisoq pillugu Peqqinnissamik aqutsisoqarfik maanna apersorneqarusunngilaq. Aperineqaramilli ima akissuteqarput »soorunami utaqqiisaasumik inigineqartartut unitsinnissaannik pilersaartoqanngilaq«.

- Sulisut inissaannik neqeroorfigisinnaasariaqarpavut, aperineqartoq nassuiaavoq.

Pakatsinerit paasisinnaagaat

Sulisunut Qatserisuni inissiaqarfinnik inissialiornissamut aningaasaliisoqarnissaa politikkerinit aalajangerneqarmat peqqinnissaqarfimmi nuannaarutigineqarpoq. Peqqinnissaqarfimmi sulisut sulisunut inissiat pisoqalisimasut neqeroorutigineqartartut ukiorpassuarni naammagittaalliuutigisarsimavaat – ingammik Nuussuarmi. Nakorsat peqqissaasullu Nuummi napparsimmaviup qanittuani pitsaanerusunik naleqquttunillu inissianik noqqaapput. Tamannalu Qatserisuni inissiaqarfiliornikkut piviusunngortinneqarpoq.

Sulisulli ilimagisimagunanngilaat ineqarnermut akiliutit taama qaffasitsigissasoq, naak ineqarnermut akiliutit namminersortut attartortittagaannit annikinnerpaajunngikkaluartoq.

Sulisut ineqarnermut akiliut pillugu ugguarnerat peqqinnissaqarfimmi aqutsisoqarfiup paasisinnaagaa ataatsimiinnermi imaqarniliami, AG-p allagaatinut takunnissinnaanermini pissarsiaani, atuarneqarsinnaavoq.- Sulisunut inissiat neqeroorutigineqartut akit quppersakkami ineqarnermut tunngasuni paasissutissanit annertunerunerat pillugu pakatsisoqarnera peqqinnissaqarfiup aqutsisoqarfianit paasisinnaavaa, imaqarniliami allassimavoq.

Ajornartorsiut aaqqinneqariaannaanngitsoq

Nuummi peqqinnissaqarfimmi sulisunut inissianut tunngasoq eqqartorneqalernerata kingorna peqqinnissaqarfiup qullersaqarfia sulisullu kattuffiat arlaleriarlutik ataatsimiipput, soorlu aamma peqqinnissaqarfik naalakkersuisoqarfillu tamanna pillugu attaveqaqatigiittut.

Nuummi inissianik piumasaqarneq annertusiartuinnarpoq, sanaartornerullu akiata aamma qaffakkiartuinnarnera tamanut unammilligassaavoq. Sanaartornermut atortussat akitsoraluttuinnarput, Nuummilu sanaartornerup annertusiartuinnarnerata sanaartornermut aningaasartuutit qaffakkiartortippai.

Aammattaaq inatsisit maleruarneqartariaqarput. Pisunut ilisimasaqarluartoq paasisanik aallerfiup akunnattoorfik ima oqaatigaa:

- Peqqinnissaqarfimmi sulisut ineqarnissamut pitsaasunik atugassaqartinneqassappata taava aamma inuussutissarsiutillit allat — ilinniartitsisut, utoqqaat illuini sulisut, perorsaasut allallu — assingusunik atugassaqartinneqassapput. Matuma pisoq, ajoraluartumik, aaqqinneqariaannaanngilaq.

Powered by Labrador CMS