TAKORNARIAQARNERMUT INATSISISSAQ

Inatsisissatut siunnersuut aalassassimaartitsisoq tusarniaassutigineqaqqippoq

Juulip 16-ata tungaanut takornariaqarnermik suliallit allallu inuussutissarsiummut pineqartumut soqutiginnittut periarfissaqarput suli ataasiarlutik isummaminnik saqqummiussinissaminnut. Tamanna pivoq inatsisissatut siunnersuut annertuumik isornartorsiorneqareersorlu Naalakkersuisut toqqarmassuk siunnersuut naleqqussariarlugu tusarniaassutigineqaqqissasoq.

Takornariartitsinermut, sumiiffinni nunami aalajangersimasuni zone-nut agguaasarneq il.il. inuussutissarsiutigalugu ingerlatsinermi aammalu killeqartumik sumiiffiit ilaanni angalaarsinnaaneq pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut, taamak taallugu ilassutitut tusarniaaneq maanna aallartinneqarpoq.

Tassunga atatillugu Naalakkersuisut erseqqissaapput tusarniaanermi akissutit inatsisissatut siunnersuummut allannguisitsisussat suliarineqaleruttortut.

- Piffissami tusarniaavigineqartumi akissutit tunniunneqartut kinguneraat inatsisissatut siunnersuummi allannguuteqartitsinerit, ilaatigut aamma akuersissuteqartarnermik aaqqissuussinermi killiliussanik ersarissaanerit aamma piginnittut najugaqartuunissaannik piumasaqaatini, Naalakkersuisunit ilaatigut tunngavilersuutigineqarpoq.

Ukiaanerani ataatsimiinnermi suliarineqassaaq

Inatsisartut inatsisaat pillugu takornariaqarnermut tunngasut, suliffeqarfinnut immikkoortiterinermut il.il. pillugit tusarniaanermik ilassutitut tusarniaaneq. Taama taallugu ilassutitut tusarniaaneq taaguuteqarpoq.

- Aatsaat siullermeerluta takornariartitsinermi killiliussamik inatsimmik pilersitsilerpugut, taamaattumillu pingaaruteqarpoq aallaqqaataaniilli eqqortumik aallariarnissarput. Ataatsimeeqateqartoqartarsimavoq 20-it missaannik illuatungiusunik inuussutissarsiummik ilisimasaqarnerpaasunik, piffissap tusarniaavigineqartup saniatigut, taakkulu aamma naleqarluartunik suliamut tunniussaqarput. Inatsimmi siunertaasut allannguuteqanngillat. Suli Naalakkersuisut anguniagaraat inatsisikkut nukittorsarneqassasut najukkani namminermi peqataaneq aamma najuunneq, inuussutissarsiummi siuariartortitsineq, qularnaarisoqarlunilu oqimaaqatigiissumik ineriartortitsinermik, taamalu uagut inuiaqatigiittut takornariartitsinermit “uppitinneqannginnissarput” – kisiannili takornariartitsinermik iluaquteqassasugut. Neriuppunga inuussutissarsiortut naak piffissaq takornarialerinermi ulapiffiulluaraluartoq piffissaqarumaartut inatsisissatut sinnersuummik nutartikkamik aamma atuarnissaminnut.”

Ukiakkut ataatsimiinnermi suliarineqassaaq

Naalakkersuisut peqataasut oqaaseqaataat ilungersunaraluartut aalajangerpaat siunnersuut maanna allanngortinneqartoq tusarniaanermik ilassutitut nassiunneqassasoq.

Tusarniaanermi piffissarititaasoq tassaavoq juulip aappaaniit 16.-it ilanngullugu, taamaalilluni siunnersuut Inatsisartut 2024-mi ukiakkut ataatsimiinneranni saqqummiunneqassaaq.

- Aatsaat siullermeerluta takornariartitsinermi killiliussamik inatsimmik pilersitsilerpugut, taamaattumillu pingaaruteqarpoq aallaqqaataaniilli eqqortumik aallariarnissarput. Ataatsimeeqateqartoqartarsimavoq 20-it missaannik illuatungiusunik inuussutissarsiummik ilisimasaqarnerpaasunik, piffissap tusarniaavigineqartup saniatigut, taakkulu aamma naleqarluartunik suliamut tunniussaqarput, Naaja H. Nathanielsen oqarpoq nangillunilu:

- Inatsimmi siunertaasut allannguuteqanngillat. Suli Naalakkersuisut anguniagaraat inatsisikkut nukittorsarneqassasut najukkani namminermi peqataaneq aamma najuunneq, inuussutissarsiummi siuariartortitsineq, qularnaarisoqarlunilu oqimaaqatigiissumik ineriartortitsinermik, taamalu uagut inuiaqatigiittut takornariartitsinermit “uppitinneqannginnissarput” – kisiannili takornariartitsinermik iluaquteqassasugut. Neriuppunga inuussutissarsiortut naak piffissaq takornarialerinermi ulapiffiulluaraluartoq piffissaqarumaartut inatsisissatut sinnersuummik nutartikkamik aamma atuarnissaminnut, inuussutissarsiornermut, niunermut, aatsitassanut, inatsisit atuutsinneqarnerannut naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq, Naaja H. Nathanielsen (IA) tunngavilersuivoq.

Kingunissaasut ajorseriartitsisinnaasut ilisimaneqartut

Naalakkersuisut taamaalillutik oqaatigaat nunami takornariaqartitsisut akornanni annertuumik "torersaaneq" pisariaqartoq.

Kalaallit Nunaanni najugaqartut suliffeqarfiit tapersersorneqassapput, silataaniillu suliffeqarfiit allatut paasineqarsinnaanngitsumik nalunaarfigineqassapput: "Kalaallit Nunaannut nuugit imaluunniit avataaniiginnarit."

Naalakkersuisut naapertorlugit siunissami qaninnerusumi suliffeqarfiit ullumikkut ingerlatsisut poortuisariaqalersinnaapput Kalaallillu Nunaanni takornarialerinermi akuunertik qimallugu, taakkumi piumasaqaatit naammassisinnaajunnaartussaavaat, ilaatigut sumi najugaqarnermut attuumassuteqarnermullu tunngassuteqartut.

Aningaasaliisartut aningaasaleerusoqisut aningaasaateqarluartullu avataaneersut inuussutissaarsiummit piiarneqareerpata, taava tamanna siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu Naalakkersuisut naapertorlugit pitsaasunik kinguneqalertussaassaaq.

- Ilutigisaanik naatsorsuutigineqarpoq inatsisissamut siunnersuut kinguneqassasoq takornariartitsinermik inuussutissarsiutit sumiiffinnut namminernut annerusumik kisartitsernerannik, tamatumuunalu ilaatigut - nalorninaatitaqalaaraluartumik – sumiiffinni sulisuusunik nukittorsaaviusumik Naalakkersuisut naliliipput. Naalakkersuisullu saqqummiussaanni kingunerusussat maluginiarneqartut makkuupput:

  • Naliliisoqarpoq siunnersuut inuussutissarsiortunut pitsaanngitsunik aningaasarsiornikkut sunniuteqartussatut, Kalaallit Nunaanni takornariartitsinermik ingerlatsiumallutik licensimik qinnuteqartartunut, kiisalu licensimik tunineqartartunut, inuussutissarsiortut akilertassammassuk sulianik ingerlatsinernut akitsuut, allatigullu pisortat ingerlatsineri Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu, matumani pisariaqaraangat aamma paasissutissanik ujartorneqartunik pissarsiniartarnerit ingerlatitsisarnerillu.
  • Tamatuma saniatigut naatsorsuutigineqarsinnaassaaq aningaasaqarnikkut pitsaanngitsunik inuussutissarsiortunut ullumikkut takornariartitsinermik ingerlatsisuusunut kisiannili Kalaallit Nunaanni takornariartitsinermut licensimik qinnuteqarnerminni itigartinneqartunut. 
  • Tamanna assersuutigalugu kinguneqarsinnaavoq inuussutissarsiummik ingerlatsisut suliffiutiminnik tunisaqartariaqalernerannik, imaluunniit allatigut inatsimmi piumasaqaatinik naammassinnittariaqalernerannik, matumani assersuutigalugu Kalaallit Nunaanni najugaqartussaanerup piumasaqaatitut aalajangiunneqarneratigut. 
  • Inatsisissatullu siunnersuut ilanngullugu aamma kinguneqarsinnaavoq nunanit tamalaaniit takornariartitsinermik maani ingerlatsisartut tunuarnerannik, imaluunniit Kalaallit Nunaanni aningaasaliiunnaarnerannik, inatsimmi piumasaqaatinik naammassinnissinnaannginnamik. 
  • Tamanna takornariartitsinermut namminermut tassanilu ineriartortitsinermut pitsaanngitsunik sunniuteqarsinnaavoq, annaasaqartoqarsinnaammat aningaasaliiniarnernik, sulisussanik immikkullu ilisimasanik. 

Tamanna ilaatigut kaaviiaartitat annertunerulernerisigut Kalaallit Nunaanni takornariartitsinermik inuussutissarsiutini, matumanissaaq takornariartitsinermik ingerlatsinermi sillimaniarnermut atatillugu piumasaqaatinik arlaqartunik aalajangersaasoqarneratigut, taakkualu tamanut saqqummiunneqartarnerisugut, takornariartitsisartuni licenseqartuni, tamatumuunalu takornariartitsisartut akornanni assigiissaarisoqarneratigut takornarianut Kalaallit Nunaanni angalaartartunut.

Sunniutaasinnaasut pitsaanngitsut tamakkua annikillisarniarsarineqarsimapput, ilaatigut piffissamik ikaarsaariarfiliinikkut, maanna Kalaallit Nunaanni takornariartitsinermi inuussutissarsiortut eqqarsaatigalugit, Naalakkersuisut ilaatigut tunngavilersuipput.

Immikkut maleruagassat Naalakkersuisunullu pisinnaatitsissutit

Inuussutissarsiummik ingerlataqarniartut akuersissummik peqqaartariaqarput takornariaqarnermik suliaqarnissamut peqataasinnaassagunik. Taamaattumik aamma kingunerisassat suliffeqarfinnut atuupput, tassami naatsorsuutigisariaqarpaat akuersissutinik qinnuteqaateqarnerminni akitsuutinik akiliisariaqarnissartik.

- Inuussutissarsiortunut allaffissornikkut kingunerisassat pitsaanngitsut annikillisarniarneqarsimapput takornariartitsinermik inuussutissarsiortunut aalajangersakkanik sanioqqutsisinnaanermut aalajangersakkatigut, soorluttaaq ammut soqutaannginnerusunut killiliussaqartoq, qaqugukkut inuussutissarsiortut licensimik takornariartitsisarnermut qinnuteqarsinnaanersut eqqarsaatigalugu. 

- Kiisalu aamma aningaasaqarnikkut aamma allaffissornikkut inuussutissarsiortunut sunniuteqarsinnaapput malittarisassanut attuumassuteqartuusinnaasut, zone-nik immikkoortukkaanik aaqqissuussinernut atasut il.il., inuussutissarsiortunut sammititaasut. Taamaattorli malittarisassat aamma ajunngitsunik sunniuteqarsinnaapputtaaq inuussutissarsiornermik ingerlatsivimmut ataatsimoortumut, soorlu arfanniartartunut, malittarisassat soqutigisanik pineqartunik isiginiaasinnaammata, assersuutigalugu zone-nut immikkoortitseraluni aaqqissuussinermi.

Naalakkersuisut siunnersuumminni siunertaraat pisinnaatitsissutitut aalajangersakkamik pilersitsisoqassasoq, Naalakkersuisut ersarinnerusunik malittarisassiorsinnaanngorlugit, inuussutissarsiutigalugu ingerlatsineq taamaallaat ingerlanneqarsinnaassasoq ersarinnerusunik aalajangersaavigisaasuni sumiiffinni, piffissani ersarinnerusunik aalajangersakkani, imaluunniit immikkut atugassarititaasunik malinninnikkut.

Pisinnaatitsissummi ilanngullugu Naalakkersuisut periarfissinneqassapput ersarinnerusunik malittarisassiornissamut sumiiffinnut pineqartunut ingerlasinnaanernut tammaarsimaartarsinnaanernullu.

Naalakkersuisut tusarniaaqqinnermi tunngavissiaat tamaat UANI atuarsinnaavat.

Powered by Labrador CMS