TAAK-ip sungiusaasunik soraarsitsinissamik aalajangera siulittaasuusimasup isornartorsiorpaa

Nunanut allanut unammisartunut sungiusaasoq Anders Friis ikiortaalu Kim O. Petersen sipaarniarneq peqqutaalluni soraarsitaapput. Tamanna nunanut allanut unammisartunut ernumanartuusoq, Timersoqatigiiffiit Assammik Arsaattartut Kattuffianni siulittaasuusimasoq isumaqarpoq.

Jørgen Isak Olsen er tidligere formand for Grønlands Håndboldforbund.

TAAK nalunaaruteqarpoq arnat assammik arsartartut 2023-mi VM-imut peqataanerat pissutigalugu Kalaallit Nunaanni Assammik Arsartartut Kattuffiat aningaasatigut eqqugaangaatsiartoq. 

Tamanna peqqutaalluni kattuffik aalajangerpoq, Anders Friis aamma Kim Ostermann Petersen nunanut allanut unammisartut sungiusaasuattut, aammalu nunanut allanut unammisartunut sungiusaasumut ikiortitut ingerlaannaq atuutilersumik tunuartinneqassasut.

Taama aalajangerneq siulittaasuusimasumut, Jørgen Isak Olsenimut issiavimmiit nikuisitsivoq:

- Isumaqatiginngilluinnarpara sungiusaasunik marlunnik soraarsitsisoqarnera. Arnat nunanut allanut unammisartut ineriartornerat ajunngivissumik ingerlagaluarpoq. VM-eqataappummi. Ineriartornerat ingerlalluartoq aningaasaqarneq peqqutaalluni sungiusaasunik soraarsitsineq inissaminiinngilaq.

Soraarsitsigamik imminut aallaapput

Assammik arsartartunut sungiusaasoq Anders Friis ukiuni arfineq-pingasuni holdinut sungiusaasuuvoq.

Jørgen Isak Olsen Kalaallit Nunaanni Assammik Arsartartut Kattuffianni siulittaasuusimavoq, arnallu nunanut allanut unammisartunik inerisaanermut peqataasimalluni. Taanna isumaqarpoq inerisaaqataasunik TAAK soraarsitsigami imminut aallaasoq.

Taassuma aamma kattuffiup ukiut ingerlaneranni aningaasaataarutipallanneranut apeqqusiivoq:

- Isumaqarpunga uggornartoq kattuffik aningaasanik amigaateqarmat. Siulittaasuujunnaarama taamani 2020-imi kattuffik 500.000 koruuniuteqartoq eqqaamavara, aningaasallu nammine pigisat 1 1/2 millioniullutik. Tupigusuutigaara aningaasat piffissami sivikitsumi nungupallassimammata, nutaaliornernillu takunata.

TAAK-ip siulittaasua Carsten Olsen tusagassiuutitigut nalunaaruteqarami allappoq tamanna angorusunnanngeqigaluartoq, aningaasaqarnerli innarlernagu ineriartortitsinissaq qulakkeerniarlugu pisariaqavissimasoq. Siulersuisuni pisoq uteqattaarsimavaat, nunanut allanut unammisartut unitsissanerlugit, imaluunniit angutit nunanut allanut unammisartut nunarsuatsinni pissartanngorniuunnissamut anngunniunneq unitsissanerlugu eqqartuisimanerarput. Taamatuttaaq U18 angutit nunanut allanut unammisartut unitsissanerlugit, kiisalu U18 arnat nunarsuatsinni pissartanngorniuunnissaat unitsissanerlugu eqqartuillutik.

Taannalu naapertorlugu timersortarnissaat qulakkeerniarlutigu isumaqatigiipput, sungiusaasunik soraarsitsinissaq pisariaqalersimasoq.

 

Powered by Labrador CMS