AALISARNERMUT INATSIT

Aalisarnermut inatsisissatut siunnersuutigineqartup allanngortinneqarnissaa partiit kissaatigaat

Inatsisartut aamma Naalakkersuisut aalisarnermut inatsisissatut siunnersuutip siullermeerneqarnerani nalunaaquttap akunneri arfineq-marluk sinnerlugit atorpaat. Maajip arfineq pingajuani aappassaaneerneqarnissaata tungaanut naalakkersuisooqatigiit partiivisa saniatigut partiit amerlanerit siunnersuummut tapersiisinnaassanersut isumaqatigiinniarnerit aalajangiisuussapput.

Aalisarnermut inatsisissatut siunnersuut pillugu isumaqatigiinniarnerit aallartinneqalerput. Inatsisartuni partiit siunnersuummik sisamanngornermi siullermeerinnillutik oqaluuserinnipput aammalu siunnersuut ataatsimiititaliamut ingerlateqqinneqarpoq. Partiit tamarmik isumaqatigiissuteqarfigisinnaavaat, Naalakkersuisullu partiit kissaataannik piumasaqaataannillu naammassinnissinnaassappat? Tamanna akissutissarsineqassaaq pingasunngornermi 8. maj 2024, tassani siunnersuut aappassaaneerneqassammat.

KNAPK-p akerliussutsimik takutitsinerani kamaammerneq annertooq aamma unnerluutiginninnerit annertuut takutinneqarlutillu tusartinneqarput akerliussutsimik takutitsisut Inatsisartunilu illuatungiliuttut tungaanit.

Kalaallit Nunaanni aalisarnermik ingerlatsivik namminersortuni anginersaasoq, Polar Seafood aamma akerliussutsimik takutitsivoq, fabrikkimik matusinissamik sioorasaaruteqarluni aamma kilisaammik nutaamik pisiaqarnissamik pilersaarutit atorunnaarsinneqarnissaannik ilisimatitsilluni.

Taamaattorli aalisarnermut inatsisissatut siunnersuutip siullermeerneqarnerani oqallinneq torersumik naapiffeqarnissamillu siunertaqarpalaartumik ingerlanneqarpoq, partiit tamarmik piumassuseqarpalaarput aalisarnermut inatsisissatut siunnersuutip aalajangiutivinneqarnissaata tungaanut isumaqatigiinniarnissamut piumassuseqarnerarlutik, naak tunngaviusumik arlalissuartigut annertuumik isumaqatigiinngikkaluarlutik.

Naleqqap siunnersuut inatsisinngortinneqassappallu inatsit eqqaavimmut igissamaarpaa

Partii Naleraq oqaaseqarnermi sakkortuumik oqaaseqarpoq siunnersuut pillugu isummaminik erseqqissaalluni. Partii inaarutaasumik aalajangiinissami 16. maj 2024-mi pisussami peqataasinnaassaguni assigiinngitsunik piumasaqaateqarpoq:

Naleraq piareersimavoq aalisarnermut inatsisissatut siunnersuut puussiamut igitsissagunikku qinersinermi tullermi ajugaassappata.

- Aalisartut namminersortut aalisariarnissamut periarfissaat qulakkeersimaneqassaaq. Aalisartunik ikilisaasoqassanngilaq. Aalisarnerup iluani ilinniartitaanermut suliniutit pisariaqarput. Imartami aalisarneq 20 sømilinut annertusineqassaaq aamma niuerutigineqarsinnaasunik aqutsiveqarfik 47-mi pisassiissuteqartoqalissappat  qulakkeerneqassaaq avataaneersut pisassiissutinik pisisinnaannginnissaat taamatuttaaq minnerpaaffinnik akinik aalajangersaasoqassaaq, tassami aalisartut atukkaminnik naammaginninngitsut naammagittaalliuutaat tusaaneqartariaqarput.

- Kisianni piareersimavugut isumaqatigiinniarnernut peqataanissatsinnut. Aamma naatsorsuutigaarput mittarfiit pillugit isumaqatigiinniarnernitut pisoqassanngitsoq. Tassa Naalakkersuisut aamma maanna naalakkersuisooqatigiit tusaanerarlutik isumaqatigiinniarumallutillu neriorsuuteqarput kingornali isumartik kisiat naapertorlugu aalajangersaallutik.

- Naalakkersuisut aamma naalakkersuisooqatigiit isumaqatigiinniaqatigiumasuussaarluta salloqittaaqqissappata , taava uagut neriorsuutigissavarput qinersinerup tulliani Naleraq ajugaappat siunnersuut inatsisitullu naammassineqarsimappat inatsit eqqaavimmut igikkumaaripput aallaqqaataaninngaaniillu aallarteqqikkumaarluta, Jens Napãtôk’ (N) oqarpoq.

Allannguutit annertuut Demokraatinit piumasaqaataapput

Demokraatit siulittaasuat, Jens-Frederik Nielsen, aamma tassaavoq partiip aalisarnermut oqaaseqartartua, taanna isumaqarpoq isumaqatigiittoqarsinnaanissaanut matu ikersisimalaavarartoq. Kisianni partiip piumasaqaatigaa Naalakkersuisunit aamma naalakkersuisooqatigiinnit arlalinnik tunniussisoqassasoq, partii siunnersuummut akuerseqataassappat:

Demokraatit isumaqarput Royal Greenland allatut umiarsuaatileqatigiiffiit namminersortutut ittut pitsaanerusumik pineqassanngitsoq.

- Aalisarnermik inuussutissarsiuteqartut akornanni immikkoortitsisoqarnissaa akuersaanngilarput. Royal Greenlandip immikkut ittumik iluaquserneqarnissaanik Naalakkersuisut siunnersuutaat akuersaanngilarput. Aamma isumaqataanngilagut pisassiissutinik utertitsinissamut ukiunik qulinik taggiineq naapertuuttuusoq. Taamatuttaaq inatsisissatut siunnersuummut tunngavigineqartut kisitsisit nutarterneqarnissaat piumasaraarput. Kisitsisit amigaataapput aamma maannakkut eqqortuunngillat, siunnersuummilu qanoq iliorluni nalittorsaasarnissamik piumasaqaatit pillugit nassuiaat amigaataavoq. Sinerissap qanittuani aalisarnermut tunngatillugu  isumaqarpugut nalilersueqqittoqartariaqartoq, PNNP-nut tamakkiisumik nuunneq pitsaanerussannginnersoq, Jens-Frederik Nielsen (D) oqarpoq.

Inuit Ataqatigiit aalisarnermut inatsisissaq siunissamut qulakkeerinnittussaq kissaatigaat

Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu ataatsimiititaliami siulittaasoq, aamma IA-p aalisarnermut oqaaseqartartua oqarpoq, partiit allat isummaminnik saqqummiussuinerat tusaareerlugit isumaqatigiinniarnissamut piareersimallutik:

Inuit Ataqatigiit tapersersuipput RG-mut 33,33 procenti tunniunneqassasoq pisiniarnerup nunaqavissullu suliffissaqartitsinissaannik qulakkeerinninniarluni

- Aallaqqaammut maluginiarparput partiit akornanni arlalitsigut isumaqatigiinngissuteqarluta. Kisianni isumaqatigiinniarnissamut piareersimavugut, tassami siunissami qulakkeerinnittumik aalisarnermut inatsisiliornissarput kissaatigalugu. Tassunga killillugu takusinnaavara Royal Greenlandip oqaluuserineqarnera isumaqatigiinniarnerni sammineqarluarumaartoq. Inuit Ataqatigiinniit tapersersorparput RG ineriartortinneqassasoq aammalu tunisassiornermi periarfissiisassasoq suliffissanillu pilersitsisassasoq nunami, pingaartumik illoqarfinni mikinerusuni nunaqarfinnilu, kisianni partiit allat naapinnissaannut ammavugut, Kristian Jeremiassen (IA) oqarpoq.

Siumut RG-mut 85 procentimillu atuinissamut pisussaaffimmik nalilersuiniarnissamut piareersimavoq

Siumup aalisarnermut oqaaseqartartua, Karl Tobiassen isumaqarpoq partiit isumaqatigiinniarnerni naapissinnaasut.

Siumut piareersimanerarpoq arlalitsigut naaperiaanissaminut.

- Oqaaseqaatitsinni ersarissumik oqaatiginngilarput inatsisissatut siunnersuummut tamakkiisumik  akuersissuteqarnissarput anguniarlugu qanoq kissaateqarnerluta. Kisianni oqallinnerup ingerlanerani periarfissanik allannguiniarnermi arlalinnik takusinnaalerpunga, ilaatigut qanoq annertutigisumik Royal Greenland immikkut inissisimaneraassanersoq. Aamma oqallinnermi nalunaarutigaarput kvotanik atuinermi pisussaaffiup procentia 85-imik Naalakkersuisut siunnersuutigisaannik nalilersuinissamut piareersimasugut. Taakku marluk maannakkorpiaq tikkuarneqarsinnaasut siullermeerinninnerup kingorna aammalu partiit allat isumaqatigiinniarnerni oqaluuserineqarnissaannut piareersimavugut, Karl Tobiassen (S) oqarpoq.

Atassut aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu ataatsimiititaliami ilaasortaatitaqanngilaq, ataatsimiititaliamiillu inatsisissatut siunnersuut aappassaaneerneq pingajussaaneernerlu sioqqullugit suliarineqassaaq, kisianni suliamik ilanngunneqarnissaminnut partii noqqaassuteqarpoq. Partii erseqqissaavoq aalisarnermut inatsit inunnik isumaginninnermut inatsisitut isikkoqalersinneqassanngitsoq piumasarigitsik, partiip siunnersuutip taassuma akuersissutigineqarnissaanut peqataanissaa pisinnaassappat.

Kielsen oqallinnermut naammagisimaarinnippoq aamma ataatsimiititaliamit aggersarneqarnissaminut piareersimavoq

Aalisarnermut piniarnermullu Naalakkersuisoq, Kim Kielsen (S) siullermeerinnilluni oqallinneq pillugu naammagisimaarinnippoq. Taannalu  aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu ataatsimiititaliamit aggersarneqarnissaminut piareersimavoq:

Siullermeerinnereernermi aalisanermut piniarnermullu Naalakkersuisoq suliap ingerlaqqinnissaani partiit isumaqatigiinniutaat pissangalluni naalaassanerarpai piareersimanerarlunilu aggersagaanissaminut.

- Royal Greenlandimut immikkut inissisimatitsinissamik apeqqut partiinit oqallisigiumaneqarluartoq maluginiarpara. Aamma aalisartut umiarsuaatileqatigiillu pisassanik  piginnittuunerannut killiliussat partiinit annertuumik sammineqarpoq. Taamaattumik ataatsimiititaliap sulinerani aggersarneqarnissara naatsorsuutigaara, aamma pisariaqartitsineq naapertorlugu ataatsimiititaliamit siunersiorneqarsinnaanissannut piareersimavunga, Kim Kielsen (S) oqarpoq.

Kielsenip maluginiagaasa ilagaat akit minnerpaaffilerneqarnissaannik oqallinnerit allallu kissaatigineqartut eqqartorneqartut, pingaartumik sinerissamut qanittumi aalisarnermut tunngatillugu:

- Aalisarnermulli inatsit tassaavoq sinaakkutitut inatsit, taassumalu saniatigut nalunaarutit allallu malittarisassat aqqutigalugit aalajangersaasoqartarpoq. Assersuutigalugu KNAPK-mit piumasaqaatigineqarpoq inatsimmi minnerpaamik akiusunik malittarisassaqartariaqartoq. Kisianni akit minnerpaaffilerlugit inatsisitigut atuutsitsisoqalissappat tamanna immikkut inatsisiliornikkut pisariaqarpoq, taamaammallu aalisarnermut siunnersuisoqatigiit misissuiffiginninnissaat aallartinneqareerpoq, Kielsen oqarpoq.

Powered by Labrador CMS